+47 92 80 33 77
Torget 1, 3256 Larvik
ina.henr@gmail.com

Hva er samtalebehandling?

Samtalebehandling og terapi går ut på det samme. I samtalebehandling kan man få hjelp til å sette ord på det som er vanskelig, og sammen med sin psykolog finne måter å få det bedre på. For å oppnå positive endringer er det viktig at man opplever at psykologen har forståelse og empati (medfølelse).

Noen kan ønske samtaler over en lengre periode, mens andre kun har behov for korttidsbehandling; 2-10 timer kan være tilstrekkelig. I første samtale er det viktig at psykologen sammen med klienten finner ut hva som er vanskelig og vondt, og deretter finner frem til målsetninger. Psykologen bør forklare klienten hvordan han/hun kan få det bedre og nå sine mål.

Tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Noen plages av tunge og negative tanker, og det fører til vonde følelser. I neste instans kan vonde følelser lede til uheldige handlingsmønstre; og uheldige handlinger kan forsterke de vonde følelsene. Jeg vil illustrere dette med et eksempel:

En ganske vanlig tanke, er å tenke at man ikke er bra nok. Den tanken kan skyldes hendelser hvor man har tenkt at man har mislyktes. Tanken om at man ikke er bra nok eller at man er mislykket, kan medføre at man føler seg trist og/eller skamfull. Mange vil forsøke å unngå å tenke at man ikke er bra nok ved å utvikle uheldige handlingsmønstre (strategier). En strategi kan være å ekstra flink og jobbe så mye at man blir veldig sliten, og i verste fall syk. Her blir det viktig å se på om klienten stiller for høye krav til seg selv og utforske hva som er det verste som kan skje dersom klienten er mindre flink og må kjenne på følelsen av tristhet eller skam.

En helt annen strategi kan være å ikke gå på jobb (unngåelsesadferd), for å slippe å tenke at man ikke er flink nok. Å la være å gå på jobb, kan forsterke tanken om at man er mislykket, og dermed føre til tristhet og skamfølelse. Disse følelsene kan være til hinder for å prøve å gå på jobb, og i tillegg føre til mer unngåelsesadferd. Noen kan bli engstelig for å gjøre dagligdagse ting som å gå i butikken, ta buss og være sammen med venner eller familie.

Det er viktig at psykologen formidler forståelse og empati med hensyn til hvor vondt og vanskelig det er å føle seg skamfull og trist. Videre kan man sammen utforske hvordan de negative tankene ("ikke være bra nok") har oppstått, og om det finnes alternative tanker. Så kan man se på handlingen; bli hjemme fra jobb, - noe som kan forsterke de negative tankene om seg selv og derav forsterke de vonde følelsene.

Her er det viktig å at psykologen hjelper klienten til å bli bevisst på hvilke valg hun/han tar, - hvilke handlinger man velger. Det er vanskelig å gjøre noe man er redd for; som i dette eksempelet, - å gå på jobb eller være sosial. Her vil det være viktig å få frem katastrofetanker; hva er det verste som kan skje hvis man går på jobb, hvis man ikke mestrer en arbeidsoppgave, hvis en kollega synes at man ikke er flink nok eller hvis noen ser at man er nervøs. Her kan man også utforske om katastrofetankene er sannsynlige, og om det finnes andre konsekvenser som er mer sannsynlige.Å føle seg sett, hørt og bekreftet

Mennesket er født med evnen til å føle. Derfor er har vi behov for å erfare at vi tåler våre følelser. I oppveksten er det viktig å bli følelsesmessig sett, hørt og bekreftet. Dette kan ha vært mangelfullt av ulike årsaker, og det kan ha ført til at man tror at følelser som tristhet og redsel er farlige eller uakseptable.

Noen tenker at dersom man tillater seg selv å kjenne på en vond følelse, så vil ikke følelsen gå over, - men det gjør den. Følelser er som bølger, - de kan bli veldig store og sterke, for så å flate ut. Noen unngår å kjenne på følelsene sine ved f.eks. å jobbe veldig mye, overtrene, misbruke rusmidler, shoppe for mye eller overspise. Da kan konsekvensene bli slitenhet, søvnvansker, indre uro, angst og/eller nedstemthet.

I samtalebehandling kan man få hjelp til å komme i bedre kontakt med sine følelser, og bli mindre redd for de vonde følelsene. Det er viktig at man føler seg sett, hørt og bekreftet av psykologen. Slik erfarer man at man tåler sine følelser.